Půjčky pro podnikatele

PŮJČKY PRO PODNIKATELE A OSVČ

Půjčky pro podnikatele do 50 mil Kč nejen se zástavou nemovitosti

Podnikatelé mohou získat finance nejen proti zástavě nemovitého majetku, půjčit si mohou až do výše 50 mil Kč. Poskytovatelé díky zástavě jakéhokoliv movitého majetku nekontrolují registr dlužníků ani nevyžadují doklad o pravidelném měsíčním příjmu ze závislé / podnikatelské činnosti. Jako zástavu lze použít jakýkoliv movitý i nemovitý majetek - automobil, cenné papíry, cennosti, šperky, starožitnosti, pozemky i výrobní / podnikatelské budovy.

Půjčka na podnikání v oblasti pronájmu nemovitostí

Zejména pozemky a nemovitosti představují dostatečné zajištění pro schválení žádost tak, aby úvěr s limitem přesahujícím běžných 5000 Kč mohl být poskytnut osobám samostatně výdělečně činným i právním subjektům bez dokládání příjmu ze zaměstnaneckého poměru, příp. osobám / subjektům se záznamem v registru a přesto byla naplněna ustanovení novelizovaného Zákona o spotřebitelském úvěru. Zajímavou možností je nabídka tzv. hypotéky na pronájem od společnosti Acema, ze které lze financovat nákup nemovitosti pro podnikání za účelem jeho další nájmu / pronájmu. Tzv. "půjčka na pronájem" nabízí možnost financování a následné kompletní správy nemovitosti za dohodnutý poplatek. Zájemce tak potřebuje "jen" spolehlivou informaci o vhodném pozemku, nemovitosti nebo i jen její části a dostatečně důvěryhodnou poptávku po jejím pronájmu nejlépe s dlouhodobým smluvním závazkem o jejím využití. Podrobnější informace naleznete na webu poskytovatele, úplné pak ve vzorových dokumentech předaných na osobní schůzce s makléřem. Dokumenty je vždy potřeba konzultovat s právníkem stejně tak jako postup poskytnutí úvěru, jeho využití a uplatnění případných záruk / zástavy vyplývající ze smluvních podmínek.

Půjčky pro podnikatele proti odpovídající hodnotě zástavy

Zástava je Zákonem o spotřebitelském úvěru považována za dostatečnou zárukou pro poskytnutí jakéhokoliv typu nabízených úvěrů. Díky zástavě v odpovídající hodnotě, to jest takové, která pokryje půjčku samotnou včetně nákladů na právní a administrativní přípravu smlouvy o úvěru a současně i riziko vymáhání dlužné částky, náklady případného prodeje včetně všech souvisejících zákonných poplatků a riziko spojené s poskytnutím úvěru podmínky Zákona splňuje. Přesto, nebo právě proto, lze díky zástavě i u takových půjček dosáhnout na zajímavé úrokové podmínky srovnatelné s běžnými bankovními produkty. Bankovní i nebankovní společnosti nabízejí různě vysoké částky odpovídající 60 až 90% hodnoty vycházející z aktuálního odhadu tržní ceny zástavy, to jest nikoli staršího než právě jeden měsíc.

Náklady odhadu ceny zástavy pro půjčku / úvěr

Odhad ceny nemovitosti je v některých případech a lokalitách České republiky zdarma nebo jsou náklady s ním spojené pokryty smluvními měsíčními splátkami úvěru. Odhad ceny pozemků a nemovitostí by ve většině případů neměl trvat déle než jeden, maximálně dva týdny. Podrobné podmínky financování včetně závazného splátkového kalendáře, výše zálohy v hotovosti a termín převodu finanční částky na bankovní účet je součástí jednání s obchodními zástupci společnosti, které probíhá většinou přímo v sídle poskytovatele nebankovního úvěru.