ODVRÁCENÍ EXEKUCE

Finanční tíseň a možnosti zastavení exekuce

Shrnutí: postup ve finanční tísni, kontakty, poradenství a pomoc zdarma, refinancování dluhů

Zastavení a odvrácení exekuce

Právní pomoc zdarma Zdroj: MAPY.CZ - Právní a finanční poradenství ZDARMA při odvrácení a zastavení exekučního řízení

Zastavení a odvrácení exekuce je možné pokud bude dlužník jednat a postupovat rychle

PORAĎTE SE! V posledních letech vznikla řada nových poraden a poradenských center pro ty, kdo se ocitli ve finanční tísni a kde se kdokoliv může poradit zadarmo se specialisty, kteří mají potřebné zkušenosti a vyřešili nebo pomohli vyřešit řadu případů ohrožení exekucí a finanční tísně. Ve spolupráci se zákazníky center pomoci nalezli způsob jak ohrožení exekucí omezit nebo zcela odstranit pomocí oddlužení a refinancování nevýhodných finančních závazků. Zamětnanci center pomohou s analýzou a na ni navazujícím návrhem posloupnosti kroků, která je potřeba co nejrychleji provést a doporučí kontakty a společnosti, které se v podobných případech osvědčily, žadatelům o pomoc pomohly a vykázaly požadované výsledky. Patří k nim:

V občanských i soukromých poradnách se státní podporou pomohou s analýzou finanční situace a navrhnou plán postupu. Zákazník poradny získá doporučení, kde / u koho si vyžádat nabídky na konsolidaci / refinancování půjček a právní asistenci. Současně pomohou se zpracováním a odesláním poptávky na refinancování. Většina společností, které se zabývají konsolidací, dokáží pomocí refinancování zajistit nižší splátky i úroky. Pokud zákazník může zastavit nemovitost, s vysokou pravděpodobností dosáhne na dlouhodobé nebankovní i bankovní spotřebitelské úvěry s výrazně nižšími splátkami i úroky, než jaké nabízejí některé drahé krátkodobé spotřebitelské úvěry.

Výběry nabídek financování pro konsolidaci a půjček se zajištěním / zástavou nemovitosti: