ODVRÁCENÍ EXEKUCE

Finanční tíseň a možnosti zastavení exekuce

Shrnutí: postup ve finanční tísni, kontakty, poradenství a pomoc zdarma, refinancování dluhů

Zastavení a odvrácení exekuce

Právní pomoc zdarma Zdroj: MAPY.CZ - Právní a finanční poradenství ZDARMA při odvrácení a zastavení exekučního řízení

Zastavení a odvrácení exekuce je možné pokud bude dlužník jednat a postupovat rychle

PORAĎTE SE! V posledních letech vznikla řada nových poraden a poradenských center pro ty, kdo se ocitli ve finanční tísni a kde se kdokoliv může poradit zadarmo se specialisty, kteří mají potřebné zkušenosti a vyřešili nebo pomohli vyřešit řadu případů ohrožení exekucí a finanční tísně. Ve spolupráci se zákazníky center pomoci nalezli způsob jak ohrožení exekucí omezit nebo zcela odstranit pomocí oddlužení a refinancování nevýhodných finančních závazků. Zaměstnanci center pomohou s analýzou a na ni navazujícím návrhem posloupnosti kroků, které je potřeba co nejrychleji provést. Dále doporučí kontakty a společnosti, které se v podobných případech osvědčily, žadatelům o pomoc pomohly a vykázaly požadované výsledky, které klienti v tísni očekávali. Patří k nim:

V občanských poradnách se státní podporou i soukromých / veřejně prospěšných společnostech pomohou s analýzou finanční situace a navrhnou plán postupu. Zákazník poradny na základě přinesených dokumentů získá doporučení, kde / u koho si vyžádat nabídky na konsolidaci / refinancování půjček a často i právní radu nebo asistenci. Současně pomohou se zpracováním, odesláním a následným vyhodnocením výsledků poptávky po refinancování. Většina společností, které se zabývají konsolidací, dokáží pomocí refinancování zajistit odklad, následně nižší splátky i úroky. Pokud zákazník může zastavit nemovitost, s vysokou pravděpodobností dosáhne na dlouhodobé nebankovní i bankovní spotřebitelské úvěry s výrazně nižšími splátkami a na trhu běžnými úroky. Běžnými úroky označujeme takové, které jsou výrazně nižší / levnější, než jaké nabízejí některé drahé krátkodobé spotřebitelské úvěry.

Výběry nabídek financování pro konsolidaci a půjček se zajištěním / zástavou nemovitosti: