Odvrácení exekuce

Finanční tíseň a možnosti zastavení exekuce

Shrnutí: postup ve finanční tísni, kontakty, poradenství a pomoc zdarma, refinancování dluhů

Zastavení a odvrácení exekuce

Právní pomoc zdarma

Zdroj: MAPY.CZ - Právní a finanční poradenství ZDARMA při odvrácení a zastavení exekučního řízení

Zastavení a odvrácení exekuce je možné pokud bude dlužník jednat a postupovat rychle

PORAĎTE SE! V posledních letech vznikla řada nových poraden a poradenských center pro ty, kdo se ocitli ve finanční tísni a kde se kdokoliv může poradit zcela bezplatně se specialisty, kteří mají potřebné zkušenosti díky kterým vyřešili nebo pomohli vyřešit řadu případů ohrožení exekucí a finanční tísně. Ve spolupráci se zákazníky center pomoci nalezli způsob jak ohrožení exekucí snížit / omezit nebo zcela odstranit pomocí oddlužení, refinancování a zlevnění existujících nevýhodných finančních závazků a spotřebitelských úvěrů.

Zaměstnanci center a poboček pomohou s analýzou finanční situace a na ni navazujícím návrhem posloupnosti kroků, které je potřeba co nejrychleji provést pro úspěšné vyřešení situace. Díky státní podpoře a spolupráci s vybranými bankovními domy dokáží pomoci při vyžádání nabídek vhodných pro oddlužení a dále doporučí kontakty a společnosti, které se v podobných případech osvědčily, žadatelům o pomoc pomohly a vykázaly požadované výsledky, které klienti v dočasné tísni očekávali. Patří k nim:

V občanských poradnách se státní podporou i soukromých / veřejně prospěšných společnostech pomohou s analýzou finanční situace a navrhnou plán postupu. Zákazník poradny na základě přinesených dokumentů získá doporučení, kde / u koho si vyžádat nabídky na konsolidaci / refinancování půjček a často i právní radu nebo asistenci. Současně pomohou se zpracováním, odesláním a následným vyhodnocením výsledků poptávky po refinancování. Většina společností, které se zabývají konsolidací, dokáží pomocí refinancování zajistit odklad, následně nižší splátky i úroky. Pokud zákazník může zastavit nemovitost, s vysokou pravděpodobností dosáhne na dlouhodobé nebankovní i bankovní spotřebitelské úvěry s výrazně nižšími splátkami a na trhu běžnými úroky. Za "běžné úroky" považujeme takové, které jsou výrazně nižší / levnější, než jaké nabízejí některé drahé krátkodobé spotřebitelské úvěry. Navíc pravidelně prováděná analýza českého trhu poukazuje (v lednu 2020) na (odborníky neočekávaný) pokles úrokových sazeb, které se, pokud peníze oprvadu potřebujte, rozhodně vyplatí využít.

Výběry nabídek financování pro konsolidaci a půjček se zajištěním / zástavou nemovitosti: